Kuchnia

Czystość przede wszystkim to motto, które powinno panować w naszej kuchni, ponieważ ludzie traktują kuchnie jak miejsce sterylne. Więcej »

 

Jakie ściany zewnętrzne?

Najtańsze rozwiązanie to zastosowanie ścian jednowarstwowych. Zwykle ściany takie są murowane z ceramiki, kermzytobetonu, betonu komórkowego lub pustaków wypełnionych materiałem izolacyjnym. Poszczególne elementy ściany jednowarstwowej układa się bądź na zaprawę ciepłochłonną, lub też murować na cienkie spoiny, czyli inaczej kleić. Nadproża można wykonywać za pomocą specjalnych kształtek, oferowanych przez producentów. Ściany jednowarstwowe posiadają swoje zalety, a są to: dobra izolacja cieplna, szybkość w murowaniu a także możliwość zastosowania na takie ściany tynków cementowo-wapiennych, co znacznie obniża nam koszty. Równie proste jest murowanie na dwie warstwy, czyli warstwa nośna plus zewnętrzna warstwa izolacyjna z wełny mineralnej lub styropianu 10-14. Najwięcej trudności przy tej ścianie może sprawić nałożenie tynku cienkowarstwowego, który będzie zabezpieczał warstwę izolacyjną. Zaletami takich ścian jest dobra izolacja cieplna i brak mostków termicznych. Możemy jeszcze zastosować najbardziej kosztowne wyjście i wymurować ściany z trzech warstw.

Umowa kupna-sprzedaży domu

Działkę należy kupić sporządzając umowę kupna-sprzedaży u notariusza. To jest właśnie forma prawidłowa dla umowy kupna-sprzedaży. Do zawarcia aktu notarialnego potwierdzającego ten fakt potrzebne jest osobiste stawienie się osób zbywcy (ze współmałżonkiem) i nabywcy (również ze współmałżonkiem) przed notariuszem w terminie wyznaczonym przez notariusza z dowodami osobistymi. O innych przypadkach (kiedy nie musi towarzyszyć małżonek) poinformuje notariusz. Jednak zanim do tego dojdzie, notariusz analizuje dokumenty, bada księgę wieczystą, przygotowuje akt i żeby móc to zrobić zażąda od sprzedającego dostarczenia niektórych dokumentów. Są to przeważnie dwa wypisy: wypis z rejestru gruntów (ewidencję gruntów prowadzą wydziały geodezji miasta, gminy lub starostw) oraz wypis z księgi wieczystej (księgi wieczyste przechowuje sąd rejonowy – wydział ksiąg wieczystych dla danego terenu). Nie jest to regułą, gdyż notariusze działają samodzielnie i mogą wykonywać swoją pracę niekoniecznie tak samo. Niektórzy z nich potrzebują tylko numeru księgi wieczystej, a inni więcej dokumentów.

Jeśli dla tej nieruchomości księga wieczysta nie jest założona, to sprzedający w starostwie, w wydziale geodezji musi kupić wyrys z ewidencji gruntów i zgromadzić dokumenty własności, a wiec akty notarialne, postanowienia sądu, decyzje administracyjne, które stanowią osobę właściciela. Czasem jest to kilka dokumentów, ale przeważnie jest to akt własności ziemi, akt notarialny, postanowienie o zasiedzeniu nieruchomości, albo postanowienie o nabyciu spadku po właścicielu. We współpracy z pracownikami wydziału ksiąg wieczystych lub notariusza zbywca kompletuje potrzebne dokumenty i wnioskuje na piśmie o założenie księgi wieczystej. Czasem notariusz nie zmusza sprzedającego do zakładania wcześniej księgi wieczystej, ale sam w akcie notarialnym wnioskuje (w czasie jego sporządzania) o jej założenie i dostarcza wraz z aktem, który sporządził sam resztę dokumentów własności i wyrys z ewidencji gruntów dostarczony przez zbywcę do sądu, do wydziału ksiąg wieczystych. Praktykowane są dwa sposoby w tej sprawie. Jedno, co je łączy to efekt w postaci założonej księgi wieczystej dla nieruchomości, która jest przedmiotem działania i wpisanie w niej nabywcy jako osoby właściciela. Te wszystkie działania poprzedzające sporządzenie aktu notarialnego są niezbędne, aby w chwili stawienia się w biurze notarialnym zbywcy i nabywcy akt mógł zostać sporządzony, odczytany i podpisany.

Prosty dom – jaki kształt dachu?

Najbardziej prosty i tani będzie oczywiście dach dwuspadowy. Elementy konstrukcyjne dachu dwuspadowego są jednakowe i można je zrobić według raz ustalonego szablonu. Poza tym budując taki dach nie będziemy mieć do czynienia z elementami, przy wykonywaniu których łatwo popełnić błędy. Kolejnym plusem dachu dwuspadowego jest stosunkowo prosty system odwodnienia, składa się on z dwóch rynien i dwóch rur spustowych, nie ma tam żadnych załamań które są częstym powodem problemów. To, co może znacznie skomplikować dach to : naroża, kosze, lukarny, okna połaciowe oraz miejsca zmiany kąta nachylenia połaci. Czymkolwiek byśmy nie kryli, trzeba uważać, bo w tych miejscach łatwo o błędy, których usunięcie będzie albo niemożliwe, albo bardzo kosztowne. Jeżeli dach będzie kryty dachówką bitumiczną lub papą w tych miejscach nie musimy stosować obróbek blacharskich, natomiast przy dachach krytych dachówkami, łupkiem, czy blachą obrobienie tych newralgicznych miejsc będzie wymagało dużej znajomości tematu, cierpliwości i dokładności.